P2P SÍŤ PRO SDÍLENÍ KNIH?

Written in

by

Předevčírem nebo kdy jsme s evikem probíraly jejich povinnou četbu (mají ty knihy převedené do elektronické podoby a přes školní systém jsou přístupné studentům, protože většinou se jedná o velice nedostatkové zboží i ve velkých knihovnách natož v knihkupectvích). Dnes cestou na zkoušku z francouzštiny (BTW mam za 2 a tím mám povinné jazykové zkoušky za sebou) jsem tak přemítal, že by nemuselo být špatné napsat nějaký chytrý systém, kde by každý uživatel dostal právo stahovat vždy určité množství knih v systému, podle toho kolik práce už do sítě vložil, aneb (zdravím ptáka) bez práce nejsou koláče.

No a ty knihy by se tam dostaly prĂĄvě tak, Ĺže by knih chtivĂ˝ uĹživatelĂŠ buď naskenovali vĹždy nějakĂŠ strĂĄnky z knih, kterĂŠ jeĹĄtě nejsou do systĂŠmu vloĹženy, nebo by ty strĂĄnky pomocĂ­ nějakĂŠho OCR programu převedly na text (to by moĹžnĂĄ mohl dělat systĂŠm i sĂĄm – zkusĂ­m najĂ­t nějakĂ˝ GNU OCR kterĂ˝ by uměl čeĹĄtinu) a nebo by pak byli mezi lidmi, kteří by si to pak přečetli a případně opravili chyby vzniklĂŠ převodem pomocĂ­ OCR (kontrolu by muselo udělat řekněme – 3 lidi aby byla strĂĄnka uznĂĄna za zařaditelnou mezi plnohodnotnĂŠ čtivo). Za takovĂŠ aktivity by dostĂĄvali jakĂŠsi kredity a za ty by si mohli pak stahovat jiĹž kompletnĂ­ knihy.

Samozřejmě je mi jasnĂŠ, Ĺže by asi byl problĂŠm s autorskĂ˝mi prĂĄvy, ale pokud by takovĂ˝ systĂŠm spravovala řekněme MěstskĂĄ knihovna v Praze (kterĂĄ mimochodem provĂĄdĂ­ převod části svĂŠho fondu do elektronickĂŠ podoby svĂŠpomocĂ­ – jen jsem to jeĹĄtě nikde neviděl vystavenĂŠ) tak by to mohlo bĂ˝t legĂĄlnĂ­ v rĂĄmci defakto stejnĂŠ sluĹžby jakou uĹž knihovna poskytuje. TĂ­m by fungovala i stejnĂĄ ochrana autorĹŻ, překladatelĹŻ a majitelĹŻ prĂĄv jakĂĄ funguje v rĂĄmci papĂ­rovĂ˝ch knih – totiĹž, Ĺže by instituce hlĂ­dala aby se v systĂŠmu vyskytovali jen knihy, kterĂŠ jiĹž sama mĂĄ ve svĂŠm fondu k vypĹŻjčenĂ­.

No a já bych si konečně mohl na svém palmu (či jiném kapesním zařízení které mi v té době bude říkat pane) mohl číst téměř libovolnou literaturu před spaním s podsvíceným displayem (na kterou bych dnes navíc musel v knihovně čekat několik týdnů).

No, tím jsem se zbavil dalšího nápadu co mi uvázl v hlavě a vrátím se k němu v klidu až budu mít po zkouškách. Teď jdu dál drtit APS. Ta zkouška podle zadáních z minulého roku a také podle toho, že písemka bude trvat 2 hodiny, rozhodně žádná zívačka nebude. A čeká mne to už pozítří!

Tags

Napsat komentář